Tin tức

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024, bạn có thể lựa chọn ngày tốt để dọn dẹp và chuyển đồ đạc đến ngôi nhà mới. Sau khi đã chọn được ngày phù hợp, bạn nên xem xét cả giờ tốt trong ngày để tiến hành các thủ tục nhập trạch và di chuyển đồ đạc đến nhà mới.

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024 cần làm gì?

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024
Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024

Tìm ngày tốt để nhập trạch tháng 3 năm 2024 là một công việc rất quan trọng khi bạn dọn đến một nơi mới để sinh sống hoặc chuyển vào một căn hộ chung cư. Cha ông ta đã từng nói “an cư lập nghiệp”, vì vậy việc xem xét kỹ ngày tốt để dọn đến nơi mới là điều cần thiết cho gia chủ. Dưới đây là hướng dẫn về cách xác định ngày tốt để nhập trạch trong tháng dựa trên tuổi của gia chủ.

Bước 1: Lựa chọn các ngày tốt trong tháng 3 năm 2024.

Bước 2: Tránh các ngày xấu như Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Sát Chủ, Dương công kỵ nhật.

Bước 3: Tránh các sao xấu chiếu trong ngày như Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Chu Tước, Ly Sàng, Tứ Thời, Cô Thần, Quả Tú

Bước 4: Sau khi loại bỏ các ngày và sao xấu, bạn cần so sánh thiên can, địa chi và cung tuổi của bạn với ngày được chọn để tìm ra ngày tốt nhất để nhập trạch.

Bước 5: Sau khi chọn được ngày tốt, bạn cần chọn một giờ tốt trong ngày để tiến hành các thủ tục nhập trạch và dọn đến nơi mới.

Lựa chọn ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024

Dưới đây là danh sách các ngày thuận lợi để nhập trạch và chuyển nhà trong tháng 3/2024 dành cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Để biết thông tin chi tiết, quý gia chủ vui lòng chọn tuổi của mình ở phía trên để tìm hiểu về các ngày đẹp và quy trình chuyển đến ngôi nhà mới phù hợp với tuổi của mình.

Thứ 6, ngày 1/3/ 2024
Âm lịch: Ngày 21/1/2024

 • Ngày Giáp Tý tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Khai
 • Thời gian thuận lợi để chuyển đến nhà mới: 23h – 1h (Giờ Tý), 1h – 3h (Giờ Sửu), 5h – 7h (Giờ Mão), 11h – 13h (Giờ Ngọ), 15h – 17h (Giờ Thân), 17h – 19h (Giờ Dậu)
 • Thời gian không nên chuyển đến nhà mới: 3h – 5h (Giờ Dần), 7h – 9h (Giờ Thìn), 9h – 11h (Giờ Tỵ), 13h – 15h (Giờ Mùi), 19h – 21h (Giờ Tuất), 21h – 23h (Giờ Hợi)

Thứ 7, ngày 2/3/2024
Âm lịch: Ngày 22/1/2024

 • Ngày Ất Sửu tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Vũ thủy, Trực Bế
 • Thời gian thuận lợi để chuyển đến nhà mới:  3h – 5h (Giờ Dần), 5h – 7h (Giờ Mão), 9h – 11h (Giờ Tỵ), 15h – 17h (Giờ Thân), 19h – 21h (Giờ Tuất), 21h – 23h (Giờ Hợi)
 • Thời gian không nên chuyển đến nhà mới: 23h – 1h (Giờ Tý), 1h – 3h (Giờ Sửu), 7h – 9h (Giờ Thìn), 11h – 13h (Giờ Ngọ), 13h – 15h (Giờ Mùi), 17h – 19h (Giờ Dậu)

Thứ 3, ngày 5/ 3/ 2024
Âm lịch: Ngày 25/1/2024

 • Ngày Mậu Thìn tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Kinh trập, Trực Mãn
 • Thời gian thuận lợi để chuyển đến nhà mới: 3h – 5h (Giờ Dần), 7h – 9h (Giờ Thìn), 9h – 11h (Giờ Tỵ), 15h – 17h (Giờ Thân), 17h – 19h (Giờ Dậu), 21h – 23h (Giờ Hợi)
 • Thời gian không nên chuyển đến nhà mới: 23h – 1h (Giờ Tý), 1h – 3h (Giờ Sửu), 5h – 7h (Giờ Mão), 11h – 13h (Giờ Ngọ), 13h – 15h (Giờ Mùi), 19h – 21h (Giờ Tuất)

Thứ 6, ngày 8/3/2024
Âm lịch: Ngày 28/1/2024

 • Ngày Tân Mùi tháng Bính Dần năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Ngọc Đường Hoàng đạo, Tiết Kinh trập, Trực Chấp
 • Thời gian thuận lợi để chuyển đến nhà mới: 3h – 5h (Giờ Dần), 5h – 7h (Giờ Mão), 9h – 11h (Giờ Tỵ), 15h – 17h (Giờ Thân), 19h – 21h (Giờ Tuất), 21h – 23h (Giờ Hợi)
 • Thời gian không nên chuyển đến nhà mới: 23h – 1h (Giờ Tý), 1h – 3h (Giờ Sửu), 7h – 9h (Giờ Thìn), 11h – 13h (Giờ Ngọ), 13h – 15h (Giờ Mùi), 17h – 19h (Giờ Dậu)

Thứ 6, ngày 15/3/2024
Âm lịch: Ngày 6/2/2024

 • Ngày Mậu Dần tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Kinh trập, Trực Bế
 • Thời gian thuận lợi để chuyển nhà: 23h – 1h (Giờ Tý), 1h – 3h (Giờ Sửu), 7h – 9h (Giờ Thìn), 9h – 11h (Giờ Tỵ), 13h – 15h (Giờ Mùi), 19h – 21h (Giờ Tuất)
 • Thời gian không tốt để chuyển nhà: 3h – 5h (Giờ Dần), 5h – 7h (Giờ Mão), 11h – 13h (Giờ Ngọ), 15h – 17h (Giờ Thân), 17h – 19h (Giờ Dậu), 21h – 23h (Giờ Hợi)

Thứ 7, ngày 16/3/2024
Âm lịch: Ngày 7/2/2024

 • Ngày Kỷ Mão tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Kinh trập, Trực Kiến
 • Thời gian thuận lợi để chuyển nhà: 23h – 1h (Giờ Tý),  3h – 5h (giờ Dần), 5h – 7h (giờ Mão), 11h -13h (giờ Ngọ), 13h – 15h (giờ Mùi), 17h – 19h (giờ Dậu)
 • Thời gian không tốt để chuyển nhà: 1h – 3h (giờ Sửu), 7h – 9h (giờ Thìn), 9h – 11h (giờ Tỵ), 15h – 17h (giờ Thân), 19h – 21h (giờ Tuất),  21h – 23h (giờ Hợi)

Thứ 3, ngày 19/3/ 2024
Âm lịch: Ngày 10/2/2024

 • Ngày Nhâm Ngọ tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Kinh trập, Trực Bình
 • Thời gian thuận lợi để chuyển nhà: 23h – 1h (giờ Tý),  1h – 3h (giờ Sửu), 5h – 7h (giờ Mão), 11h – 13h (giờ Ngọ), 15h – 17h (giờ Thân), 17h – 19h (giờ Dậu)
 • Thời gian không tốt để chuyển nhà: 3h – 5h (giờ Dần), 7h – 9h (giờ Thìn),  9h – 11h (giờ Tỵ), 13h – 15h (giờ Mùi), 19h – 21h (giờ Tuất),  21h – 23h (giờ Hợi)

Thứ 4, ngày 27/3/2024
Âm lịch: Ngày 18/2/2024

 • Ngày Canh Dần tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Thanh Long Hoàng đạo, Tiết Xuân phân, Trực Bế
 • Thời gian thuận lợi để chuyển nhà: 23h – 1h (giờ Tý),1h – 3h (giờ Sửu), 7h – 9h (giờ Thìn), 9h – 11h (giờ Tỵ), 13h – 15h (giờ Mùi),  19h – 21h (giờ Tuất)
 • Thời gian không tốt để chuyển nhà:  3h – 5h (giờ Dần),  5h – 7h (giờ Mão),  11h – 13h (giờ Ngọ), 15h – 17h (giờ Thân), 17h – 19h (giờ Dậu), 21h – 23h (giờ Hợi)

Thứ 5, ngày 28/3/2024
Âm lịch: Ngày 19/2/2024

 • Ngày Tân Mão tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Minh Đường Hoàng đạo, Tiết Xuân phân, Trực Kiến
 • Thời gian thuận lợi để chuyển nhà: 23h – 1h (giờ Tý), 3h – 5h (giờ Dần), 5h – 7h (giờ Mão), 11h – 13h (giờ Ngọ), 13h – 15h (giờ Mùi),  17h – 19h (giờ Dậu)
 • Thời gian không tốt để chuyển nhà: 1h – 3h (giờ Sửu), 7h – 9h (giờ Thìn), 9h – 11h (giờ Tỵ), 15h – 17h (giờ Thân), 19h – 21h (giờ Tuất), 21h – 23h (giờ Hợi)

Chủ nhật, ngày 31/3/2024
Âm lịch: Ngày 22/2/2024

 • Ngày Giáp Ngọ tháng Đinh Mão năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Kim Quỹ Hoàng đạo, Tiết Xuân phân, Trực Bình
 • Thời gian thuận lợi để chuyển nhà: 23h – 1h (giờ Tý), 1h – 3h (giờ Sửu), 5h – 7h (giờ Mão),  11h – 13h (giờ Ngọ),  15h – 17h (giờ Thân), 17h – 19h (giờ Dậu).
 • Thời gian không tốt để chuyển nhà: 3h – 5h (giờ Dần), 7h – 9h (giờ Thìn), 9h – 11h (giờ Tỵ), 13h – 15h (giờ Mùi), 19h – 21h (giờ Tuất), 21h – 23h (giờ Hợi).

Lưu ý khi chọn ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024

Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024
Ngày tốt chuyển nhà mới tháng 3 năm 2024

Sau khi đã chọn ngày tốt để tiến hành nhập trạch và chuyển về nhà mới trong tháng 3 năm 2024, quý gia chủ cần lưu ý những điều sau đây để việc chuyển nhà và nhập trạch diễn ra thuận lợi, mang đến bình an cho nơi cư trú mới.

1. Đồ dọn dẹp và chuyển đến nhà mới phải được thực hiện bởi gia chủ hoặc thành viên trong gia đình. Không nên để người khác tiến hành việc này. Gia đình không nên để tay trống tại nhà mới khi đến địa điểm ở mới.

2. Trước khi nhập trạch, hãy chuẩn bị bài vị (bát hương) và các đồ lễ cúng tổ tiên cũng như các thần linh. Các công việc này nên được hoàn thành trước và phải do chính gia chủ mang theo đến nhà mới. Các thành viên khác trong gia đình cần theo sau gia chủ, mỗi người đều phải cầm theo tiền tài của cải trong tay.

3. Thời gian nhập trạch và chuyển đến nhà mới phải trong khoảng sáng sớm, buổi trưa hoặc chiều tối trước khi mặt trời lặn, tránh đến nhà mới vào buổi tối. Tốt nhất là gia chủ nên nhập trạch vào buổi sáng và trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến hôm rằm. Tránh việc chuyển đến nhà mới vào cuối tháng.

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ Chuyển nhà trọn gói quận 9 Hoàng Nguyên là một lựa chọn đáng tin cậy.Ngoài ra còn nhiều địa điểm khác. Đội ngũ chuyên gia của Hoàng Nguyên sẽ mang đến cho bạn sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cũng như tiền bạc. Hãy liên hệ dịch vụ chuyển nhà Hoàng Nguyên qua số hotline: 0964.886.880 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ chuyển nhà trọn gói.

Nếu bạn có nhu cầu những địa điểm khác, thì Hoàng Nguyên cung cấp các dịch vụ chuyển nhà dưới đây:

CHUYỂN NHÀ TRỌN GÓI CHUYÊN NGHIỆP UY TÍN